LIVE

ANA TARAFIM

ANA TARAFIM | Gaydar küüyündä kilimcilik

Gaydar küüyün kilimcilik ţehı hem onun ustaları  anılȇrlar bütün dünneyä. Onnar çalışȇrlar  korumaa küü adetlerini  hem üüretmää kilimcilik ustalıına uşakları da. Bu zanaatın özellii...

ANA TARAFIM | Moldova kurtarıcı izmetin çalışannarı-bizim kahramannarımız

Girginnik hem kahramannık – bu kurtarıcıların baş kaliteleri. Bakmadaan hatalı duruma onnar herzaman hazır yardım etmää insannara en zor olaylarda. 56 kişi, angıları gittilär...

ANA TARAFIM | GAYDAR KÜÜYÜN ZENGİNNİİ

Gaydar anılȇr kendi ustalarınnan, kilim dokumasınnan hem festivallerinnän. Küüyün bu hem başka özellikleri için ANA TARAFIM programasında siirediniz. https://youtu.be/5zk_a6JWFH8