LIVE

ENİ GÜN

Hazırlayan: Svetlana Dimitroglo hem Natalya Jelezova

pazertesi – cumaa, saat 6:30

“Eni gün” programasınnan “GRT” CK hergünkü yayını başlȇȇr. Çeşitli rubrikalar kolverimi doldurȇrlar hem taa meraklı yapȇrlar, süjetlerdä Gagauziyanın yaşayannarı becermeklerinnän paylaşȇrlar, siiredicileri şenniklän käämil muzika uyandırȇr. Götürücülär Svetlana Dimitroglo hem Nataliya Jelezova sabaalenki yayınında musaafirlärlän aktual temaları açıklȇȇrlar. İi keef, sevinmelik hem gülüş-herbir programanın çıkışı olȇr.

Eni Gün | 12.09.2023

Eni Gün | 11.09.2023

ENİ GÜN | 19 04 23

ENİ GÜN | Adem Koç

ENI GUN | Viktoriya Arnaut

Топ Читаемых

Выбор Редакции