LIVE

AFTA HABERLERİ

Hazırlayan: Tatyana Stavilova

cumȇrtesi, 18:00

Herbir cumêrtesi avşamında «Аfta haberleri» habercilik programasında teklif ederiz aklınıza getiräsiniz geçmiş aftada Gagauziyada olan baş olayları hem önemni temaları, angıları için reportörlarımız annattlılar aftanın hergünkü haber kolverimnerimizdä.

AFTA HABERLERİ

АFTA HABERLERİ

Топ Читаемых

Выбор Редакции