LIVE

DİN RUHU

Hazırlayan: Polina Barbova

Cümertesi, 08:00

Din konuları üzerindä bilgilendirmä, haberlendirmä, tanıştırma programası.
Klisä hem din yortuları için reportajlar, görüntülär, konuşmalar.
Klisä izmetçileri, popazlar hem bilgili insannar annadêerlar din yortuları hem kanonnarı için.

Топ Читаемых

Выбор Редакции