«Gagauzlarda gelinin çiiz sandıı-varlık simvolu» festivali Gagauziyada seftä geçirilän açtı yolu ilerki düün adetlerinä. Oluşta gelin çiizlik hem üklük sandıklarını Kongazın «Gagauz sofrası» ȇtno-kultura kompleksin başı Anna Statova temsil etti.