D.Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusu kendi 25-ci sezonunu «Körlerin Dünnesi» spektaklisininnän Komrat kasabasında acêr .Nasıl gider hazırlanmaklar hem ne türlü repertuar gösterilecek Gaguziaynın yaşayannarına programada «Eni gün»