«Кони мои, кони» sergisinin avtoru, Konstantin Keleş sabaalenki programanın saygılı musaafiri, ȇkspoziyanın kahramannarı hem başka temalar için.