Kaavi ruhlu hem yalpak bir insan, herbir işlän meraklanan, 100-län türkü, maani hem masal aklısında tutan-bu kalitelärlän anılmış Kazayak küüyünün yaşayanı Fedora Dimina.