Valkaneş kasabasının «Kolosok» 3-cü yaslasının terbiedicileri üürederlär uşakları gagauzların adetlerinä. Çadır kasabasında geçmiş «Hederlez» yortusunda bu yaslanın calışannarı adetli bulgur pişirmesi yarışmasında ilk eri aldılar.