Kiriyet küüyünün gimnaziyasında açıldı Dionis Tanasoglunın tablosu.  Uşaklar zengin bir programa hazırlayıp, en ilkin okulda, sora da kultura evindä, Deonis Aganın dostlarınınnan barabar, saygılı yazıcımızı, teatrocumuzu, muzikacımızı, bilim adamımızı andılar.