Halk sedefleri programası Komradın yaşayanında musaafirlik eder. Seçim grupamızı Praskovya Pometko kabletti. Praskovya İvanovna kendi gözäl yaşlarında käämil zanaat kendisinä buldu. İki yıldan zeedä o ȇlmaz mozaikasınnan resimneri toplȇȇr.