«Zanaat Evi» okuluna,angısı Komrat muniţıpiyasında bulunȇr Gagauziyanın gençleri  geler. Onnan büük havezliklän  hem  istemäklän çölmekçilik zanaatına üürenerlär: topraktan, gipstan türlü işleri yapȇrlar, denerlär kendilerini çölmek tukurlaanda da.Zanaat evindä uşaklar yakışȇr neysä kendileri yapsın biri-birinnän tanışsın hem dostlaşsın. Studiyamızda bulundu Ulyana Trandafilova çölmekçilik zanaatına  gençleri terbiedän. Üüredici  annattı, nicä zanaatlar geçer hem angı problemalarlan karşı  gelerlär.