Gagauziyada seftä tiparlandı Englıs-gagauz gidı. Bu kiyatta toplu en lääzımnı sözlär, lafbirleşmeleri hem cümlelär, angıları yardımcı olaceklar herbir turistä, Gagauz Avtonomiyasında bulunarak,  istedii erä gitmää, istedii imekleri daatmaa hem bol-bol gagauzlarlan sözleşmää. Gagauzlar da englis dilini bu gidın yardımınnan var nicä üürensinnär.