Gagauz dilindä türkülerin sayısı zeedelendi taa birinnän. «AFEDİN» adlı eni türküyü yazdı Kongazlı muzıkant Mihail Paçi. Türküyü çalȇr avtorun kızı Elena Paçi. Türkünün yazılmasının adımnarını muzıkantlar “Eni Gün” programasında annattılar.