HABER KOLVERİMNERİ

pazertesi – cumaa, saat 21:00

Saat 06:00 – 24:00 arası saat aşırı «GRT» — nın jurnalistleri annadêrlar Gagauziyada, Moldovada hem sınır dışında olan en önemmni olaylar için. Hergün gagauz, rus hem romın dillerindä efirä çıkêr 7 haber kolverimi. Günün sonuçları saat 21:00 «Haberlär» kolverimnerindä.


HEPSİ KOLVERİMNÄR