DİN RUHU

Hazırlayan: Polina Barbova

pazar, saat 12:00

Din konuları üzerindä bilgilendirmä, haberlendirmä, tanıştırma programası.
Klisä hem din yortuları için reportajlar, görüntülär, konuşmalar.
Klisä izmetçileri, popazlar hem bilgili insannar annadêerlar din yortuları hem kanonnarı için.


HEPSİ KOLVERİMNÄR