Komrat –
102.1 FM
Çadır -
104.6 FM
Valkaneş -
103.6 FM

Sallangaç

Hazırlayan: Alla Kösä

pazertesi – cumêrtesi, saat 21:20; pazar, saat 21:30

Uşaanız geceyä karşı masal mı isteer? Her avşam ona deyni GRT FM kanalını sesledin! Körpä sesleycilerimizä deyni en islää masalları, meraklı istoriyaları hem annatmaları ana dilindä okuyêr Alla Kösä «Sallangaç» programasında.


HEPSİ KOLVERİMNÄR