Kongazçik küüyündä yakınnarda başaraceklar düzmää paklamak stanţıyalarını. Proekt aslıya çıkarılȇr “Evropa küüyü” programanın çerçevesindä  bir-iki yılın içindä. Angı adımda işlär, materialda.

Kongazçik küüyündä kanalizaţiya paklamak stanţıyaların düzülmesi  finaslaner “Evropa küüyü” programasına görä. Şindi proekt bitki adımda bulunȇr. Taa ileri küüdä geçirdilär su hem kanalizaţıya baalantılarını.

Primariyanın zaametçileri taa 2012 yılda başladılar hazırlamaa bu proekti.  Paralar bu uura verildi  Moldovanın Ȇkologiya fondundan, 15  proţent kontribuţiya olarak ekledi erli kuvetlär.

Büün küüdä  işlär gider düzmää deyni iki paklamak stanţıyasını 150 m³ hem 40 m³.  İkisini da düzmää bitireceklär yakınnarda.

Küüyün primarı Dmitriy İkizli nışannȇȇr, ani su sistemasına  hem kanalızaţıyaya  baalı yakın 500 ev, bu sıraya girmeerlär devlet kurumnarı hem üridik kişilär.

“Evropa küüyü” millet programası çeketti işlemää 2022 yılda. Çalışȇr konkurslara görä, angılarında pay alȇrlar primariyalar. Onnar vererlär kendi infrastruktura proektlerini energetika, şafk, su hem kanalızaţıya uurlarında.  Hep ölä primariyalar var nicä istesinnär  finasları düzmää deyni yolları, okulları, uşak başçalarını  hem kultura evlerini.

Avtor: M. Statova, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu