Engelli insannarın pay alması cümnä olaylarda önemni iş. Bölä herbir kişinin hakları esaba alınȇr hem dünnedä güvenlik, usluluk korunȇr.

Her yıl dünnedä engelli insannarın günü bakılȇr. O gün, nezaman taa bir sıra nışannȇȇrlar, nekadar önemli esaba almaa herbirinin haklarını, serbestlik sınırlarını. Sade bölä birtürlü haklarlan gelecää var nicä kurmaa. Şindiki zaman engelli insannar, nicä Moldovada, ölä dä Gagaziyada, üç problemaylan karşı gelerlär, söleer üridik soruşlarında consultant İvan Petkoglo.

«İlk problema — kurumnara giriş koşullar yok. İkinci — inklüziv üüretim çalışmȇȇr, üçüncüsü — iş erleri yok. Bunnar en büük problemalar,angılarını lääzım çözmää», — açıkladı İvan Petkoglo.

Aaraştırmalar gösterdi, ani engelli insannar ilerdän başkalarında sade kötü duyguları yaradardılar. Ama şindiki zaman durum biraz taa ii, söler İvan Petkoglo.

«Duyulȇr, ani cümnä hazır. Şindi diil ölä, nicä  20-30  yıl geeriydi. Engelli insannara parmaklan göstermeerlär. İnsannar taa annayışlı oldular, beni nicä engelli kişiyi bu durum sevindirer», — söledı İvan Petkoglo.

Milli sigortalamak kurumun haberinä görä, Moldovada 168 bin engelli insan var. Onnardan 10,5 bin uşak 17 yaşınadan.

Tekst: M.Statova, M.Topal, çekim: F. Çakusta, kurgu: M. Kazaku