Gagauziyanın dokuz primarı iş vizitinnän gittilär Türkiyanın kasabalarına, ki kaaviletmää diplomatiya ilişkilerini hem düzmää plannarı avtonomiyanın ilerlemesi için. Buluşmakların sırasında Türkiyanın kuvetlerinnän iş annaşmakları imzalandı.   

Avtonomiyadan primarların iş viziti Türkiyaya başarlı oldu Gagauziyanın 5 küüyünä, onnar kurdular Türkiya Respublikasınnan kardaşlık annaşmakların – Gaydarı – Saray kasabasınnan, Djoltay – Orhangazi, Karbaliya –Karadjabey, Tomay — Çal kasabasınnan.

«Obsujdaem vmeste» programasında Dezginja küüyünün primarı Vasiliy Kapsamun bildirdi, ani ilk annaşmak oldu Türkiyanın Gemlik kasabanınnan.

«İleri dooru biz protokola görä sovetlerimizä danışacez, ki kabledilsin Türkiyedä imzalanmış dokumentlär, sora da kardaşlık annaşmaları hazırlansın. Bu ilişkilär yardım edeceklär bizä kulturamızı, dilimizi ilerletmää, soţial infrastrukturamızı iilitmää”, — söledi  Vasiliy Kapsamun.

Bundan kaarä primarlar Ankarada buluştular TİKA agentsvosunun önrecisinnän. Gagauziyanın primarlar Birliin başı Oleg Garizan söledi, ani primarlar şükür ettilär Türkiyanın halkını avtonomiyada proektlerin geliştirmesi için hem teklif ettilär genişletmää baalantıları.

«Primarlarımız açıladılar fikirlerini, ani diil hepsi küülerdä TİKA proektleri yapabildi. Deyelim, 26 primariyadan taa çoyunda bir da proekt yaplmadı.  Onuştan biz açıkladık ölä bir teklifi – yalvarmayı, ani beki var kolay brakılmaa nesoy sa büük proektän dä, deyelim, Karbaliyanın yaşayannarı da duysunnar TİKA-nın yardımını, Karbaliyada düzülsün nesoy sa uşaklara deyni oyun meydanı. Neçin ki Karbaliyanın yaşayannarı gelemeyeceklär büük yaşamak punktlarına, neredä giriştirilerlär büük proektlär”, — açıkladı Oleg Garizan.

Oleg Garizanın laflarına görä, yakında Gagauziyanın primarlar birlii buluşacek TİKA agentstvosunan Kişinövda deyni taa derin bakmaa, angı proektleri angı küülerdä var nicä tuttursun TİKA agentstvosu.