Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını.

Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü.

«Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz  göreriz, ani  bizdä  hepsi  oldu”, — söledi  M. Guboglo adına liţeyin başı ELena Ürçenko.

 

«Bän  isteerim  adamaa  o  üredicilerä, angıları  durardılar  liţeyin kurmasının başında,  saalık. Getiräsiniz  aklınıza   geçmiş  yılları  sevinmeliklän,  şenniklän,  açan  kaldırardık  bu  liţeyı. Biz yaptık büük işi», — nışannadı liţeyin ilk  başı Vera Balova.

Geldilär kutlamaa Mihail  Guboglo adına liţeyi 30-cu  yıldönümünnän Moldovanın hem  Gagaziyanın önderciliin temslcileri.  Onnar çizgiledilär, ani  gençlär —  o  Moldovanın gelecää,  nışannadılar üüredicilerin  önemli rolünü gençlerin terbietmesindä, diledilär liţey ileri dooru da üüsek uurda işini götürsün.

“Bän isteerim sizä hepsinizä adamaa saalık, dayanmak, olsun  kuvediniz taa çok işlemää, ki  bizim üürenicilär  olsunnar taa akıllı, taa terbiedili”, — danıştı hepsinä Gaguziya başkanı İrina Vlah. 

 

«Siz Moldovanın hem Gagaziyanın gelecää. Siz lääzım hepsini yapasınız, ki bizim devlet kalsın, ilerlesin. Biz onu koruduk, bizim dedelerimiz onu korudu, siz dä bizdän örnek  alıp  lääzım koruyasınız onu”, -söledi Moldovanın 5-ci prezidentı İgor Dodon.

 

“Bän  isteerim  saa ol sölemää  hepsi insannara, kim bu 30 yılın  içindä çalıştı, koydu  kuvedini bu liţeyin ilerlemesi için. Pek isteerim,  ki  bizim uşaklar ötää  dooru  da  kabletsinnär derin bilgileri, üredicilerdä  olsun kolaylık terbietmää uşakları, paylaşmaa  bilgilärnän”, — söledi Moldova Parlamentinin  deputatı İvanna Köksal.

Çadır – Lunga muniţipiyasının primarı Anatoliy Topal nışannadı, ani büük sonuçları gösterdi  diil  sade Mihail  Guboglo adına  liţey, ama  muniţipiyanın başka üüretim  kurumnarı da.

«Halizdän Çadır — Lungada üüretmäk ilk uurlarda 2022-yılda.  Bizim  8-ci uşak  başcası ilk uurda, Kazmalı adına gimnaziyamız ilk uurda. Elbetki,  Mihail  Guboglo adına liţeyimiz ilk  uurda Gagauziyanın başka liţeylerin arasında», — nışannadı primar.

Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo  adına liţeyindä ürener 700 üürenici kasabadan,  Çadır — Lunga  hem Tarakliya dolayların yakında bulunan küülerindän.

Tekst: O. Douloglo, çekim, kurgu: L. Arfonos