Moldovada başladı salgından aşılamak kampaniyası. Vakţına pay edildi saalık merkezlerinä, aşılanmaa isteyennär var nicä onu kabletsinnär. Bizim çekim gruppamız üürendi, nekadar vakţına var  Komratta, hem  isteer mi  insannar  onu koymaa.

Salgınnan hastalanmamaa deyni  bu  kışın Komrat saalık merkezi 1 110  vakţına kabletti.Gagauziyanın yaşayanının taa çoyu  koydurȇr aşı. Onnar sayȇrlar, ani nakol yardım edecek  salgını  taa ilin  geçirmää.

«Bän sayȇrım,ani  aşılanmaa lääzım. Açan  hastalandım Covidlan inandım, ani  vakţına yardım eder.  Bän her yıl  kışın aşılanȇrım. Taa hızlı  iileşerim».

 

«Elbet ki, aşılanȇrız kocamnnan. Bu  yıl  taa etiştirmedik, ama dedilär, ani  artık yakışarmış».

Ama var te o insannar da, kim inanmȇȇrlar vakţınaya. Başka türlü kendi güüdesini kaavilederlär.

«Koymȇȇrım  aşı. Benim saalıım ölä dä  kaavi. Bän sport yapȇrım. Ölä dä  kaaviyim. Bana diil lääzım».

 

«Bän bir sıra da aşılanmȇȇrım. Bana o diil lääzım. Kışın da hiç hastalanmȇȇrım».

 

«Bän istämeerim aşılanmaa. Te onnar, kim onu koydular, taa zeedä  mi yaşadılar? Benim kızkardaşım koydurdu vakţınayı . Bin ley ödedi. Boşa. Öldü ondan sora».

 

» Bän inanmȇȇrım».

“Sade  aşılandıynan salgından biz kaavileştirecez cümne uurunda imunitetı. Aşılanmak  en ii kolaylık taa siirek hasta olmaa hem  ilin onu atlatmaa», — nışannȇȇr Komrattakı  saalık merkezi başı İrina Todorova.  “İlkin lääzım aşıyı koydursunnar risk gruppalarından insannar», — urguladı İrina Todorova.

«Aşılansın lääzım hep  te o insannar,  kim Covid zamannarında  ilkin hastalanardılar, yaşayannar,  kimdä  var  aar  hastalıklar.  Salgın var  nicä  onnarın güüdesini üfkalatsın. Onnar  salgını  kaptıynan  var  nicä  zor  ondan iileşsinnär», — nışannadı İrina Todorova.

Nicä  söledi  ana hem uşak saalıını kontrol edän doktor Vitaliy Mavrodi, aşılamak kampaniyası her yıl hazırlanȇr esaba alarak virusun diişilmeklerini.

«Salgından  vakţına en  ii hem  korunçlu. Onu var nicä  koymaa 6 aylık uşaklara da.  O dört türlü salgından koruyȇr. Bu sayıda Kaliforniya salgını da», — haberledi Vitaliy Mavrodi.

Komrattakı saalık merkezi başı İrina Todorova nasaat etti  avtonomiyanın yaşayannarına aşılanmaa.

«Nasaat  ederim analara, yaşlı insannara, kim 10  yıldan zeedä  aşılanmadı, beklemesinnär onnarı çaarsınnar.  Gelin dä  vakţınayı koyun. Danıştıynan  aylä  vraçlara, onnar  doorudacȇklar  nereyi lääzım gitmää», — söledi İrina Todorova.

Vraçlar inandırȇrlar, ani her yıl salgından aşılandıynan virustan taa islää insan korunacek. Bu  yıl Moldova  satın aldı  218  bin  vakţına salgının yayınnanmasını engellemää.