GHT  başı  Dmitriy Konstantinov  bulunȇr  bolniţada.  Haberledi  GHT  presa-izmeti.  Onun halı için büünkü günä    bizim  süjetımızda.

Kasım ayın 21-ndä mass-media  sızıntıları yazdılar, ani GHT spikerı Dmitriy Konstantinov  Kiinövda bolniţada bulunȇr. Onun  saalıı için büünkü günä annattı cümnä aktivisti Mihail Vlah.

GHT  öndercisinin kollegaları da söledilär, ani bekleerlär, spiker  başlasın kendi işini hem taa tez  alışsın. Çoyu insannar da bölä sözlärlän spikera danıştılar, ama vardı ölä kışılär dä, kim  prost laflarlan bu haberä davrandı. Bu diil dooru nışannadı cümnä aktivisti M. Vlah.

Dmitriy Konstantinov ayırıldı avtonomiyanın  Halk topluşuna  2021 yılda ceviz ayın 19-nda.  Bir vakıttan  sora oldu  Halk topluşun başı.

Cümnä aktivisti Mihail Vlah   diledi spikera taa  hızlı alışsın.

GRT kanalı hem diler  GHT öndercisinä  saalık hem kuvet , işlesin avtonomiyanın ilerlemesi için.