Gagauziya Halk Topluşun öndercisi Dmitriy Konstantinov  geçän dinnenmäk günnerındä bolnițaya düştü. O bulunêr Kişinöv kasabasının medik kurumnarın birisindä. Büün onun saalıı taa ii. Biz baalandık Halk topluşun başınnan telefonda da üürendik, nicä o kendisini büün duyêr.

«Var nicä sölemää, ani saalık şindän sora doorulêr. Biraz köstekliydi işlär taa ileri, ama şindi bu günnär var nicä sölemää, ani doorulêr. Bizim vraçlar yaptılar hepsini, ne lääzım da geçti hepsi hastalıklar. Bu çekilärdi taa 2014 yıldan. Braktık, bakmadık da onun için o birdän sıktı da lääzım oldu gelmää burayı. Şindi hepsi gözäl, tezlä var nicä olacek başlamaa işlemää ileri dooru», — annattı Dmitriy Konstantinov.