Kasım ayın 23-dä  Moldova  ikincilää şafksız kaldı. Devletin taa çok payında birkaç saat  şavk  yoktu.  Kimi  dolaylarda o verildi sade  büün. Kişinövun  kimi bölgelerindä su da kesildi, cep telefonu balantılarında vardı problema. Bizim çekim grupamız üürendi,  nicä  Gagauziyanın yaşayannarı  geçirdilär o şavksız saatları.

İşlemäzdilär trafik şavkları, bankomatlar, tükennär. Moldova  bir  kaç  saada  elektriksiz  kaldı. Vatandaşların taa çoyunda yoktu diil sade  şavk, ama  gaz, su  hem  cep  telefonu  baalantıları. Ama  Gagauziyanın yaşayannarı kolay  zor  durumu geçirdilär.

«Biz  hazırdık. Taa  ileri  haberledilär, ani  bölä  var nicä  olsun.  Evdä fonarik vardı, mum hazırladık. Bekledik nezaman şavk  peydalanacȇk».

» Bişey yapmadık.  Bekledik  nezaman  şavkı vereciklär.  Kimsey  diil kabaatlı  bu  durumda. Vardı  evdä  mum, fonarık. Düşüneriz satın almaa generator da».

» Bir kerä  bölä  vardır  oldu.  Sanerım, ani  bu çeketmesi».

«Dünkü şavk sündürmesi baalıydı Ukrayınayı bombalamasınnan. Moldovanın hem  Ukrayınanın elektrik sistemaları da baalı», açıkladı Premier Energy kurumun presa izmetçisi Vasiliy Grebença.

«İnanȇrım, ani  bu diil  islä  olay. Annȇȇrız, ani  insanı raatsız ettik. Ama  nışannayacam, ani  bütün kuvedimizi  koyduk, ki  insan  hızlı  kabletsin elektrii», — söledi Vasiliy Grebença.

Premier Energy  kurumun presa-izmetçisi annattı neçin şavk  sündü.

«Ki  olmasın  taa  büük  sayıda  avariya  elektrik  stanţıyasında  avtomatika  koşuldu, angısı  üüsek  voltlu  balantıları blok eder. Onuştan da  insanda süündü şavklar. Te ozaman, açan»Moldelektrika» kurumu  yakıştı  düzsün balantıları, yavaş-yavaş Molodvanın yaşayannarı  başladılar şavk  kabletmää», — açıkladı o.

Premier Energy  kurumun presa-izmetçisi birkaç  nasaat  verdi  nicä  kendini  götürmää  hatalı  durumda hem  korumaa elektrik  energiyayı  krizis  vakıtta. Koşmamaa  energiyayı çok harcayan  tehnikayı sabaa hem avşam saatlarında, kurulmasın  durum elektrik  stanţiyaya  deyni  sünmää. Elektrik  energiyasının peydalanmasınnan diil lääzım  hemen  hepsi  tehnikayı  koşturmaa, söleer Vasiliy  Grebença.

«İlkin  etecek  sade  şavkı  yakmaa. Bu verecek  kolaylık  elektrik  stanţıyası  başlasın  sırasınca  işlemää.  Şavk  yoksuzluuna  var nicä  hazırlanmaa.  Ko hepsindä  olsun cep elektrik  tedarlıkları, akkumulätorlar  telefonnara deyni. Kimdä  var kolaylık, beki generator alsınnar», — söledi Grebença.

Avariya brigadaları işledilär  bütün gün, ki  Moldovanın  herbir  evindä  olsun şavk.