Mass – mediaya yayınnanan  informaţıyanın gözletmesi  için, jurnalistlerin  duygu  taraftan  kuvetsizli, becerikli  uzmannarın etişmemezlii, informaţıyanın kabledilmesi  hem  yalan  haberlerin  yayınması probleması —  bu  hem  başka temalar kaldırıldılar  mass -mediya — 2022-ci  forumunda.

Moldovanın media  bölümünä investiţıya  hem  kaavi  kanonnar lääzım.  Bölä 7-ci mass — media forumun süresindä geldilär çıkışa jurnalistlär, ekspertlär. Toplantıyı  Presa  Sovedi  barabar baamsız mass — mediya kurumnarınnan hazırladılar.

«Pek önemni, ani bu foruma geldilär mass — media temsilcileri hem türlü agenstvoların  uzmannarı. Biz bilä lääzım neysä yapalım, ki Moldova Devletin media bölümünü ilerledelim», —  söledi forumun açılışında Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.

 

«Bu en önemli olay jurnalistlerä deyni. Sevindim, ani  çoyu  mas-media temsilcileri buldu vakıt  gelmää. Kaldırdık  dalgalandıran soruşları. Bizim bölümdä çok problema var «, — nışannadı  Baamsız presa assoţiaţiyasının başı Petru  Makovey.

Petru  Makovey urguladı, ani jurnalistlerin rolü  büük dooru  hem  baamsız  informaţıyanın yayınamasınıda. Onuştan da  «O dostupe k informaţii»  Kanonunu  lääzım diiştirmää.

«Yazık, ama informaţiyayı  hep  ölä  zor  kabletmää. Maasuz te o jurnalistlerä deyni kim  aaraştırmakları yapȇr. Aalaşȇrlar, ani  danışmayı verdiynän onnar devlet strukturalarından çok vakıt bekleerlär cuvabı. Lääzım  güreşmää yalan  haberlärlän. Onnar bizim zanaatımızı  öldürerlär «, — nışnnadı Petru  Makovey.

 

«Biz  bilä  lääzım  neysä  yapalım, ki  yardım edelim  jurnalistikaya. Deontologiya var, ama  o bir  taraftan. Öbür  taraftan  var nicä  almaa kollegaların  becermeklerini, bilgilerini. Onnar  yardım edeceklär yok etmää bu zorlukları  informaţıyanın kabledilmesinnän hem  yalan  informaţıyayı», — söledi Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.

Taa  birkaç  proekt  hazırlȇȇrlar ȇkspertlär, mas-media temsilcileri, ki güreşmää  deyni  feyk haberlärlan. Onnarın arasında  «Milli  programa mass-media bölümün ilerlemesi  için» hem  iş planı  bu uurda.

«Bir yıldan zeedä Moldovanın Parlamentindä  o proekt bulunȇr. Birkaç oturuş  geçirdilär, ama  problemanın çözümü hep paraya urulȇr. Ama  bu  programayı  mutlaka lääzım  kabletmää. Orada yazılı çıkışlar  çok problemadan. Reklama panayırı  hem  jurnalistlerin hazırlanmasınnan baalı çözümnär. Devletin redakţiyaları  karşı  gelerlär  becerikli  uzmannarın yoksuzluunnan. Bir hep okadar savaşacez programa kabledilsin», — söledi Petru Makovey.

Mass — media — 2022 forumu kasım ayın 22-dän 23-dän geçti hem topladı jurnalistleri hem mediaların öndercilerini bütün Moldovadan. İki günün içindä yapıldı debatlar jurnalistlerin hem devlet önderciliin temsilcilerin katılmasınnan,  başka devletlerdän teklif edilmiş ȇkspertlerin bilgi paylaşmak diskusyalar, jurnalistlerin bilgilerinnän, becermeklärlän hem başarlarınnan paylaşmaklar.