Komratta var yıkılan eski evlär hem maazalar, angılarını yok kim düzsün. Bu problema uzun vakıt kasabanın çok yaşayanını raatsız eder hem Komradın önderciliin hep „baş arısı” olarak kalȇr. Lenin sokaanda bölä problemalı yapı var 8-ci uşak başçasinin hem reabilitaţiya merkezinin yanında. Eski evin dış duvarın temeli başladı yıkılmaa onun altında bulunan maazaya oluşturup trotuar yanında büük delii. Evin yanından geçän insannarda bu durum git-gidä korkunç olayına var nicä dönüşsün. Bu problemanın çözmäk yolu var mı hem var sa — nesoy o, aaraştırdı Tatyana Dobrova.