Büün komrattakı D. Karaçoban adına liţeyin musaafiri oldu Almaniyanın büük elçisi Moldovada Margaret Uȇbber. Üürenicilär üüredicilerinnän hazırlandılar bu buluşmaya hazırlayıp programayı alman dilindä. Gelecektä Almaniya yardım edecek paraylan remont yapmaa deyni liţeyin bibliotekasında.