Turizm sferası birleştirer. Bölä adlan Kongaz küüyündä geçti erli iniţiativ grupaların  festivali.  Onnar çalışȇrlar ilerletmää küülerdä infrastrukturayı, turizm sferasını hem alış-verişçılii.

İnsanar, adetlär, istoriya – bu herbir yaşaak erin zenginnii. Onnarı lääzım göstermää bütün dünneyä, nışannadılar festivalin pay alannarı. Turizm sferasına lääzım devlet yardımı nışannadı Moldovada LEADER milli baalantısının direktoru Anna Çerneva. Moldovada büünkü günä 42 erli iniţiativ grupasında var üridik statusu. 37 onnardan finanslanȇrlar devlettän. Bu neetlerä 87 million veriler  çiftçilik bölümün fondundan