Bu yil kasım ayın 12-dä tamannandı 33 yil nicä kuruldu Gagauz avtonom Sovet Soţialist respublikası Moldova devletin Sovet Soţialist respublikasının içindä. Bu üzerä Komrat kasabasının Kemal Atatürk adına bibliotekasında bu gündä toplandılar Gagauziyanınn aktivistleri, angıları annatılar ne yapıldı  hem ne olmadı bu yılların içindä. Lääzım çizgilemää, ani toplantı geçti ana dilindä. Temayı ilerleder Polina Barbova.