Gagauziya Halk Topluşunda altı deputat haberledi, ani çıkȇrlar «Gagauz Sesi» frakţiyasından. Kim girdi bu sayıya, hem neylän baalı onnarın kararı, videoda.