Dünnä  yarın nasıl olacek, nicä hazırlamaa uşaa yaşamaa bu eni dünnedä, nicä atlatmaa o zorlukları, angılarınnan üüretim bölümü karşı – karşıya geler? Bu hem başka soruşları, baalı üüretim bölümündä önderciliklän hem üüretim kalitesinnän, baktılar hem araştırdılar üüretim uurunda uzmannar forumda, angısı geçti Kirsovo küüyündä. Üüredicilär, profesorlar, bilgiçlär geldilär Rumıniyadan, Türkiyedän, Rusiyadan, Kitaydan, Almaniyadan, Franţiyadan, Ukrainadan, Bulgariyadan, Belgiyadan hem Belarusiyadan.