GHT deputatları kablettilär popravkayı «Genç ayleleri evin alınmasında tutturmak için».  Şindi Gagauziyanın yaşayannarı 50 yaşınadan var nicä kabletsinnär yardımı kuvetlerdän evin yada katlı evdä yaşamak aerin alınmasında.

Boy sınırı yardımın kabletmesindä 5 yıla zeedelendi. HT büdjet komisiyasının başı Nikolay İvançuk smledi, ani öncä gagauz kanonu verärdi kolaylıı aylelerä  var olan programayı kullanmaa 45 yaşınadan.

NIKOLAY İVANÇUK GHT bücet politika komisiyasının başı: -«Yaş sınırı 45-tän 50 yaşınadan diişili, çünkü 50 yaşınadan aylä genö sayılȇr da var nicä subsidiyaları kabletsin». 

Kanon prektin avtoru Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani popravka iki okumakta var nicä kabledildin, çünkü HT hem Bakannık komitedi bu soruşta bir fikirä geldilär.

ALEKSANDR TARNAVSKİY GHT başın yardımcısı- «Bu popravkayı kabledärsäk, insan danışabilecek evin almasına, kär onnar da kim 45 yaşını geçti. Kanona diişilmekleri devlet iki yıl geeri taa geliştirdi».

Deputat Grigoriy Kadın sayȇr, ani gagauz kanonu tekrarlȇȇr devlet kanonunu, bunda da sorum yok.

Grigiriy Kadınnan kayıl olmadı kanon prektin avtoru Aleksandr Tarnavskiy.

ALEKSANDR TARNAVSKİY GHT başın yardımcısı: — «Prima Casa millet kanonu verecek lgotıları ilk evin alınmasına, yardım parası kreditın bütün ödemäk vakıdında, çıkȇr, ani siz 25 yıla kredit aldıysanız, o paayı, angısını devlet finaslȇȇr, deyecez büdjetnikleri 50%, kreditin baş payını ödeer».

Gagauz kanonu çalışȇr ona, ani 3 yılın içindä yardım parasını bütündän ödeyecek. Büdjetä deyni — 25% kreditin  kalan payından.

ALEKSANDR TARNAVSKİY GHT başın yardımcısı: — «Çıkȇr, ani insan, angısı ilk evi alȇr, 50% kreditin paayından yardımdan kableder, ne devlettän çekiler, 25% ta Gagauziyadan kableder. Bu da taa yoksa uşaklar, ama onnar varsalar, yardım parası eklener».

Nicä haberleer Aleksandr Tarnavskiy, Gagauziyada var olan programasının pay alannarı 100 ayledän zeedä oldular. Taa 6 aylä Gagauziyaya geldilär yaşamaa, çünkü başka dolaylarda bu yardım işlämeer. «Genç aylelerä ilk evin almasında yardım» kanonun popravkaları ilk hen ikinci okumaklarda hepsi deputatlar tutturdular.

  • Avtor: Mariya Statova, Svetlana Dimitroglo,
  • Operator: Grigoriy Stavilov
  • Montaj: Aleksey Gerçu