Komratta  canavar ayın 8-dä «Твори добро» yardımcı  konţerdi  geçti.Onun baş  neeti-  toplamaa para  küçücük  uşaa Emiliya Mavrodiya deyni . Yardımcı  koţerdi  geçirmää teklif  etti  «Kolay seslär»  vokal  okulun  başı  Tatyana Mitioglo.

Komrat  muniţıpiyasının Kultura evin önündä  geçti  yardımcı  konçerdi. O adalıydı iki yaşında uşaa Emiliya  Mavrodiya. Uşak  yıldan zeedä Retta  sindromunnan güreşer. Aylesi  onu  aşırıda ilaçlȇȇr, onnar lääzım  çok para.

DENİS  BABURİN komrat kultura evin  başı :- » bizim  artistlär  işittiynän taa  kayıl oldular  pay  almaa koţerttä».

Gagauziyanın artistleri  islä  bilerlär  Emiliyayı  Mavrodi  hem onun anasını, bobasını. Uşak yok  taa  3 yaşında ,ama  ecel  hazırladı  ona  büük zeetleri.

ANNA-MARİYA «Voice Show studio» solisti : -«Bän yardımcı  konţerttä pay  alȇrım,ki  yardım etmää  küçücük uşacaa Mimi».

OLESÄ  BARLADÄN «Voice Show studio» vokal-studiyasının başı :- «Biz dayma  pay  alȇrız yardımcı  konţerttä , ki  toplamaa para  te  insannara  kimä  lääzım paalı  ilaçlanmak . Büün Mimi  küçük uşaa deyni  toplȇȇrız».

İlya hem Evdokiya Kösä  bilerlär,ani  onnarın pay alması  uşaan ecelindä,başlayacȇk  ona  şans  alışmaa hem  nicä  hepsi  yaşamayı  götürmää.

İLYA KÖSÄ Gagauziyanın artisti  :- » Yardım etmää ayıb diil. Büün hepsimiz toplandık ,ki  küçük uşaa yardım etmää  deyi».

Yardımcı  konţerttä  toplandı  20  bin ley.Paraları  yolladılar  küçük uşaan aylesinä.