Komratta ceviz ayın 24-25-dä  uşakların arasında  ilk baskatbol turnirı  geçti. Onu hazırladı  » Horses Comrat» basketbol akademiyası.Yarışmak  Kişinöv hem Gagauziyanın takımnarın aralarında  geçti. turnirda pay aldılar  9 yaşından 10 yaşından uşaklar. Biribirinnän yarıştılar  takımnar  Komrat kasabasından hem Çadırdan, hem dä  Kişinövdan. Bu  denemäk turnirı oldu,angısı  Komradın Kultura Evin önündä geçti. Bitkidä belli edildi ,ani  Kişinövun takımı ilk eri aldı,ikinciyi  Çadırdakı liţey hem üçüncüdä  bulunȇr  Gaydarcı liţeyin takımı.

«Komratta basketbol yoktu  26 yıl. Umutlanȇrız,ani  o ilerleyecek»,- nışannadı «Horses Comrat» akademiyasının başı  Evgeniy Zimovskiy. Akademiyanın administraţıyası plana koydu  4 takım toplamaa 9-10-11-12  yaşında uşaklarlan.Bölä  isteerlär  diriltmää basketbolu  Gagauziyada  hem  profesional uurunda  sportçuları  üüretmää.

EVGENİY ZİMOVSKİY «Horses Comrat» akademiyasının başı :»Bizdä  bir takım olacȇk  te onnara deyni kim istämeer profesional olmaa,ama sever basketbollan zanaatlanmaa. Te onnara deyni  kim iştän sora isteer  dinnemää çay,kofe içmää hem  toplan oynamaa.Ama toplayaceez Milli takımını  da, onnarı  yollayacıız Moldova Devletindä  Milli  ligaya».

Tanışmaa basketbollan  avtonomiyanın gençleri  başladılar street basket sport  çeşitindän. Şindiki zaman  stritbol sorumnu  oldu  uşakların,gençlerin, aktiv  yaşamayı  götürän insannara deyni. Bu sport  çeşitindän kendi  sport  profesional  yolunu anılmış  basketbolcular başladılar.Ama en önemli — million kişi  sokak oyunnarın hatırınnan sevdilär  saalıklı yaşamayı   götürmää, nışannȇȇr  Evgeniy  Zimovskiy.

EVGENİY ZİMOVSKİY «Horses Comrat» akademiyasının başı : «Bölä  turnirlar  sık geçirleneceklär. Hava durumu verer bölä  kolaylık. basketbol tukurlaa var, top hepsinä etişecek. Sanȇrım,ani  başka erlerdä koyacıız onu. Taa ii olacȇk  toplan  oynamaa,nekadar  barlarda yada başka erdä  oturmaa.Bölä  gençlär göreciklär,ani  var basketbol,geleceklär oynama». 

Street basket takımnarında lääzım 4  kişi olsun biri dä lääzım olarsa diiştirsin.Trenerlar  nışannadılar,ani turnirın pay alannarı bakmayarak ona,ani  profesional uurunda sportlan zanaatlanmȇȇrlar hep okadar  üüsek uurda basketbol oynadılar.

» Lääzım biraz da sport çeşitlerini  genişletmää. bizdä  Komratta en sorumnu  futbol.Ama var gençlär,angıları  isteerlär basketbol da oynamaa «

«Bizdä  basketbol  sekţıyaları  pek yok  yada hiç yok. Sanerım,ani  çoçuklar  isteerlär  basketbol oynamaa. Bu pek  meraklı  sport  çeşiti. Olar sa er,neredä  yakışacȇk  zanaatlanmaa hem olacȇk trenerlar,angıları  üüsek  uurda üüredeceklär belliki  ayıracam  basketbolu».

«Basketbolu  ilk serettän sevdim. Bu  komanda oyunu. Sayȇrım,ani  çoyu geleceydi  oynamaa, er  turnirlar taa siirek  geçirlenärdilär».

Basketbol  akademiyasının baş daavası  —  herzaman  ilerletmää  sport  çeşitleri,angısı  uyandırȇr gençlerdä  meraklıı  zanaatlanmaa sportlan. Nicä  sayȇr  akademiyanın başı  Evgeniy  Zimovskiy basketbol  harakteri  düzer hem terbieder disţıplinayı.

EVGENİY ZİMOVSKİY «Horses Comrat» akademiyasının başı:»İkin soţıal tarafından terbieder. Disţıplina peydalanȇr. Çetinneder harakteri. Sanȇrım,ani  hepsiniz isteersiniz  uşaklarınız büüsün kaavi . Hem  uşaklar  topun ardına kaçarkana kendi  negativ  duygularını ,üfkesini  çıkardȇrlar».

Basketbol  Komratta 70-ci  yıllarda  başlamıştı  ilerlemää,ozaman kasabada basketbol takımı  varmış. Yıllarca  bu sport  çeşiti  unudulmuş, şindiki zaman  sade sevennär  onunnan zaatlanȇrlar.