Moldsilva agentstvosunun haberinä  görä  devlettä daaların 100%,  sade  12% dikili. Var şüpä ,ani  ȇnergetika krizisın beterinä,nışannȇȇr ekspertlär, daaların sayısı iisilecek. Hatalı  olaylarında  komisiyası  geldi  karara ,ani  gazın paalılanması beterinä  lääzım olacȇk  fidannarı budamaa.

Tarakliyanın primarı  Väçeslav  Lupov «Общественный интерес»  programasının süresindä  annattı,ani  Tarakliyanın daacılarında yok okadar  fidan  ,ki  budamaa insana    yakacakları kış zamanına. Yaşayannarın danışmalarına görä  lääzım olacȇk  bin  skladometra odun,ama neredän  onnarı almaa Väçeslav Lupov bilmeer.

VÄÇESLAV  LUPOV Tarakliyanın primarı  : — «Bin skladometra  odun  biz bilmeeriz, neredän almaa. Bizdä  sade  100 skladometra  var. Sanȇrım,ani  primariya  odun Tarakliyaya getirecek».

Tomay  küüyün  primariyasına  600  insan danıştı,angıları  isteerlär odun satın almaa. Herbiri dä  isteer  ilk odunnarı  kabletmää, söledi  küüyün primarı  Födor  Topçu.

FÖDOR  TOPÇU Tomay  küüyün  primarı :- «Moldsilva kurumu verdi  izin  budamaa daaları bizim  çorbacılımızda,ama sade  300 skladometra. Sade  50  danışmaya görä  odun veräbilecez. Biz tek  çorbacılık,  kimdä  korundu  daa sıraları».

Moldsilva kurumun  başın yardımcısı  Nikolay  Muntänu  haberledi,ani  çok daa  budanmayacȇk. Sade te okadar ,nekadar  hükümet  kararladı.

NİKOLAY  MUNTÄNU  Moldsilva kurumun  başın yardımcısı :-  «Büün o fidannar budanȇrlar , ,angıları  plana koyulduydu. Hükümetin  kararına görä  lääzım  budamaa sade te  onnarı,angılarını  yakışȇr. Sanitar budamakları  gider,ki  eni  daaları  dikmää. Bizdä  sade 8% daa var . Geçti  yıl avtonomiyada kanon kabledildi  korumaa daa hem su  erlerini».

ANDREY  DİMİTROGLO  Gagauziya  çiftçi bakanı: «Birkaç  yılın süresindä  isteeriz  1 bin  ektar  daa hem  daa sıralarını dikmää primariyaların dolayında hem  3  bin   ektar  fizik  insannarın topraklarında ,ki  15% daa Gagauziyada eniletmää».

Moldova koyȇr önünä  daavayı  eniletmää 25% daa.