Moldova TV hem radio sovetı geçirdi tombarlak masayı, angısında açıkladı  nicä lääzım giriştirmää kanonnarı ki erli hem evropa programalarını göstermää.  Tombarlak masada pay aldı GRT  cümnä kompaniyasının  temsilcileri dä.

Moldova TV hem radio sovetın başı Liliana Viţu-Eşanu haberledi, ani ceviz ayının 1-ndän  mass-media kurumnarın listesi belli olacek eni klassifikaţiyaya görä. Bu sayıya gireceklär milli, dolay hem erli  mass-media kurumnarı.

LİLİANA VİŢU-EŞANU Moldova TV hem radio sovetın başı : — «Bizä deyni önemli geçirmää dialogu mass-media kurumnarınnan, angıların işini biz gözlederiz. Biz istämeeriz, ki o düzülsün bir prinţipa görä – ani biz sankţiyaları var nicä koyalım. Biz isteeriz birleştirmää mass-media kurumnarını, işitmää, angı problemalarlan onnar karşı gelerlär. Onnarın arasında   hem programaların kalitesi için soruşlar, hem uzmannar hem fanans  resursları, reklamanın yapılması, angısı pek azaldı pandemiya hem cenk vakıdında. İsteeriz bulmaa çıkış bu durumdan».

Eni listeyä göörä 41 televizion kurumu hem 5 radio kurumu  girdilär milli mass – media kompaniyaların sayısına. 10 televizion kurumu  hem 10 radio kurumu  girdilär  dolay kompaniyaların sayısına, 7 televizion kurumu  hem 45 radio  oldular  erli kurum.

Biz annaşacez  ne yapmaa kanon uurunda. Danışacez kendi bakışlarınnan Parlamentin  maasuz komisiyasına. Hem iş komisiyasına, angısı parlamenttä çaşışȇr. Ceviz ayının 22-ndä biz geçireciiz cümnä okumaklarını. Pek önemli geçirmää bölä olayları, ki işidelim biri-birimizi annaşılı olsun, nicä kontrol etmää bu işi. İstämeeriz, ki bizi jandarm gibi saysınnar, sayȇrım, ani lääzım ortak olalım  TV hem radio industriyada”.

Olayın pay alannarında vardı kolaylık  kendi bakışlarını açıklamaa TV hem radio kanonnarın işlemesi için.

ANNA BOTNARÜK  «Prime TV» kanalın baş redaktoru: — «Pek islä, ani bizi sesledilär,  neredä var problemalar hem nicä biz işleeriz.  Umutlanȇrız, ani TV hem radio  taa kaliteli olacek, taa meraklı siiredicilerä deyni, ki orada professionallar işlesinnär.  Bu olacek ii bir adım , şindi sa biz taa yaklaşmadık bu etpa».

TV hem radio sovetın azaları belli ettilär hepsi  enilikleri , angılarını teklif ederlär yapmaa liţenziya için kararına hem vereceklär onnarı Parlament komisiyasının bakılmasına. Ceviz ayının 23-nädän geçeceklär  cümnä seslemekleri bu proekt için