Gagauziyanın bakannık komiteti açıkladı, ani kısa zamanda başlayacek işlemää eni programa,  angısına göra verileceklär finans yardımnarı   STARTap  proektleri için.

İşleyän hem eni açılan kompaniyalar yakışȇrlar kabletsinnär finans yardımını Gagauziyanın bakannık komitetin programasına görä. Alış-verişçilii desteklemäk programası avtonomiyada 2018-ci yılda başladı.

NATALYA ÇUVALSKAYA Gagauziya  ekonomika ilerlemesi hem turizma bakanı:-“Bu programa verdi kolaylık iş adamnarın kimisinä başlamaa eni biznesı yada ilerletmää şansora işleyän alış-veriş kurumnarın işini. Kimisi onnardan genişlettilär kendi işini eni tehnikaların satın almasınınnan.  Bu kurumnar türlü uurlarda çalışȇrlar- ekmek hem tatlılık yapması uurlarında, demir hem reklama uurlarında hem uşak rubası dikmesi uurlarında”.

2022-ci yılın prorramasına teklif edildilär kimi diyşilmeklär.

NATALYA ÇUVALSKAYA Gagauziya  ekonomika ilerlemesi hem turizma bakanı: -“Programaya görä  küçük hem ufak biznesi götürän  kompaniyaları lääzım işlesinnär gagauziyada hem açsınnar, en azdan, 3 iş eri.   Herbir grant ver nicä 200 bin ley kursunţ Eni kurumnar için veriler 80%  finanslardan, işleyän kurumnara sa 60%  finanstan”.

2022 yılda  programanın büceti 2 mln. ley kuracık, bir grantın sayısı –200  bin leya kadar etişecek. Bundan kaarä  çorbacılar Gagauziyanın ekonomika ilerlemesi hem turizma bakannıında  yakışȇrlar kabletsinnär konsultaţiyaları da.