Bu  yıl  kuraklık belli etti kendisini  diil sade bereketin ilk grupasına, ama ikinciya da.  Çoyu  kurumnar  bu yıl toplayamaceklar  papşoy bereketini,  biçtilär onu silosa.  Semiçkanın bereketi  hep ölä diil üüsek. Bereketi toplarkana  agrariyalar sürerlär kırları da.  Geçmiş yaamurlar buna  yardımcı oldular.  Nesoy işlär büün giderlär kırlarda üürendi bizim korespondentımız.

Regionun çoyu  kurumnarı  bu yıl  toplayaceklar taa az bereket ikinci gruppadan, papşoy hem semiçka. Kuraklık getirdi ona, ani  agrariyalar, yapıp hepşi işleri kırda  hem koyup beslemäk  materiallarını , kabledeceklär bereketi taa az geçän yıldan, ama biraz taa zeedä nekadar 2020 yılda.

ANDREY DİMİTROGLO Agrar bakanı : — “Büünkü  semiçkanın toplaması  gösterer, ani plana görä 25 ţentner  istärdik toplamaa Gagauziyada . Büün göreriz 1 tondan zeedä kablederlär bizim kurumnar, ama  bölä koşullar da bu ii ”.

 Bu yıl üç ay yoktu yaamur,onun için kurumnar sürämedilär  kırları  ilk gruppanın toplamasından sora, çünkü er kuruydu. Geçän diil çoktan yaamurlar vedilär kolaylık çeketmä  güz kır işlerini, nışanadı agrar bakan Andrey Dimitroglo.

ANDREY DİMİTROGLO Agrar bakanı : — “O yaamurlar angıları geçtilär onnar,  verdilär kolaylık  işlemää  topraa.  Hazırlamaa onu güzlüklerä deyni.  Da bir iki kurum etiştirdilär ekmä raps kulturasını”.

Gagauziyada  dürt yılda bir keret olaȇr kuraklık, bitki vakıt taa sık olȇr.  Uzmannarın  laflarına görä  agrariyalar lääzım  kullansınnar eni tehnologiyaları, toumnarı hem  enidän düzmää su  danmanak sistemalarını hem hep ölä dikmää eni daaları. Bu iş için regionda kurulu maasus programma.

ANDREY DİMİTROGLO Agrar bakanı : — “ Var nicä  sölemää,  eni çeşitlär için,  angılarını biz üüreneriz,  gibridlar için,  angılarını kullanerlar  başka devtlerdä,  biz bakȇrız nicä, onnar var nicä bizim  koşullarda vereceklär  bereketi” .

Şindi regionda  gider  bereketi toplamak kompaniyası, okadarke  bereket bu yıl  az, ama oda sevindirer agrariyalarıţ Semiçka verer taa zeedä nekadar papşoy.

SERGEY GONÇAR  çiftçi çorbacılıın başı : — “Başardık semiçkayı, olacek yakın 20 ţentner ektardan bän düşünerim.  Olmaydı kuraklık düşünerim, taa zeedä alaceydık. Ama nicä sölerlär  nekadar var oda islää.  Sevineriz bunada. Bän çoyu kollegalarlan lafettim, kimdä 800 , kimdä 1.200, 1800  türlü-türlü”.