Komrat  rayon bolniţasının  öndercileri  imzaladılar annaşmayı Moldova Devletindä  bulunan  Yaponiya  büük elçilinnän proekti medik atıklarını  yok etmää deyni. 90  bin  dollar  verilecek  Komrat dolay bolniţasına,ki  alınsın  maasuz tehnika  yok etmää  deyni  atıkları.Nicä  giriştirlenecek  proekt  Gagagauziyada üürendi  bizim  korespondentimiz.

 Covid-19  virusunun beterinä bitki  yılların süresindä  ekologiya tarafından  hatalı  atıklar  toplanȇr . Moldova Devletin kanonnarına hem Dünnä  saalıı  korumak kurumun nasaatlarına  görä atıkları lääzım yok etmää. 2022-ci  yıladan  Komrat dolay bolniţasında   bölä  kolaylık yoktu.

NİNA  RAYLÄN Komrat dolay  bolniţasının öndercisi : — «Atık  çok toplanȇr. İstär  istämäz lääzım ekonomika agentlerinnän, kimdä  var  liţenziya,  annaşalım     toplasınnar  hem  yok etsinnär. Aftada 3  sıra  geler  maasuz kişi,  toplȇȇr bizim atıkları  da Kişinövda yok eder.Şindi  bizdä  yok kolaylık onnarı  erindä  yok etmää. Çok para o işlerä  gider».

Bu yılın  avgust  ayınında ilaçlamak  kurumu  taradı  en  zor  hem  zamandaş  yarışmayı. «Kusanone» Yaponiyanın Hökümetindän  proektin süresindä  Komrat  dolay bolniţasına  alınacȇk  zamandaş  tehnika yok etmää  deyni  medik atıklarını.

NİNA RAYLÄN Komrat dolay bolniţasının öndercisi : — «Sevineriz. Kabledecez  para satın almaa tek  hem  zamandaş  tehnikayı, angısı  bizä  lääzım atıkların yok edilmesinä deyni.  Onnar  hatalı  insana . Ne toplanȇr  hepsini  yok edecez. Ölä kurumun bücetini da  pek  harcamayacez».

İGOR  GUSEYNOV proektin  iniţiativ  grupasının başı : — » Korunçlu  medik  atıkların yok edilmesi  üüseledecek  medik izmetini,ekologiyayı hem  ekonomika bölümünü  ii tarafa diiştirecek» .

Medik  atıkların yok edilmesi  probleması  bütün Moldovada var. Herbir  medik  kurumunda lääzım olsun maasuz  tehnika ,ama  bolniţaların taa çoyunda  yok onnar,onuştan da  medik atıkları  gübür  tepelerinä  sıbıdılȇrlar.