Proekt küçeräk futbol meydanın erleştirmesindä Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı. Sport meydanı yapıldı Evropa standartalarına görä, onda var nicä halklararası uurunda yarışmaklar geçirilsinnär.  Proekti Moldovanın futbol federaţiyası finansladı. Temel paraları primariya verdi hem kontribuţiyalar region bücetindän yardımnadılar.

Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä eni futbol meydanı koyuldu, angısı Halklararası futbol federaţiyasının istediklerinä görä yapıldı. Moldovanın futbol federaţiyasınnan annaşma yapılmasına görä, 2021-ci yılda üüretmäk kurumunda futbol klası açıldı, angısı 24 uşaa japıldı. Futbol federaţiyası zaman sport giimnerini hem tertiplerini tek-tek uşaa verdi, çizgiledi liţeyin başı Mariya Çebanova.

МАRİYA ÇEBANOVA T.Zanet adına liţeyin başı : —  «Futbol meydanı profesional uurunda yapıldı. Onun büüklüü 52 — 32 мetra. Temeli Bakannık komitedi primariyaylan yaptı. İleridä bekleyän işleri dä primariya başaracek».

Futbol meydanın dolayında taa işlär beklenilerlär, söleer kurumun öndercisi. Meydanın dolayanında kaçmak yolcaazları hem skemnelär lääzım koyulsunnar. Son işleri liţeyin öndercilii erli kuvetlärlän başaraceklar. Proektä harcanmış paraların sayısı 2 mln. ley kurȇr, söledi küüyün başı Mihail Esir.

MİHAİL ESİR Kongazın primarı : — «800 bin ley federaţiya verdi, 1 mln.200 bin ley  primariya, 400 bin dä kontribuţiyalar Bakannık komitetindän».

Futbol meydanında genç futbolcular sınışlarını hınşır geçirerlär, söleer trener.

КОNSTANTİN STEFU futbol  trenerı : — «Uşakları hazırlȇȇrız hem üürederiz futbola burada. Var mı nicä kullanmamaa bölä meydanı ? Bu yıl eşil meydanı koydular, uşaklar havezlän gelerlär hem işleerlär».

Avtonomiyanın kuvetleri küülerdä sport meydannarını tutturȇrlar hem katılȇrlar onnarın yapılmasına, çünkü bakȇrlar ileriyä dooru, insanı hem uşakları yaşamak erimizdä korutmaa kuvetlerä pek önemli, söledi Başkan İrina Vlah.

İRINA VLAH Gagauziya  Başkanı : — «Bizä deyni önemli uşak başçalarımızda, okullarımızda büük ta, küçük ta küülerimizdä sport meydannarını yapmaa hem iş  erlerini açmaa. Yapmarsak bu koşulları insanımız gidecek buralardan».

Futbol meydanın dolayanında lääzımnı işleri  primariya yapacek.