Harman ayın 16 — da  geçti  “GRT” Gözledici nasaatın oturuşu, angısında bakıldı soruşlar baalı kompaniyanın  bücetınnan hem konkursun geçirilmesinnän kampaniyanın  genel başın erinä. 

“GRT” kompaniyasının bücetında etişmeer para ödemää işçilerin kazanç parasını. Her ay etişmeer bu uura deyni 70 bin ley, açıkladı sovetin başı Mihail Vlah.

Soruş finasların etişmemezlii için bakıldı  kompaniyanın hem  gözledici  nasaatın   başların  buluşmasında Gagauziyanın Başkanınnan.

Finans etişmeer  diil sade ödemää  insannarın kazanç parasını,  ama genişletmää programmaların sayısını hem almaa eni tehnika.  İkinci soruş, angısını baktılar oturuşta – bu konkursun geçirmesi kampaniyanın başın erinä.  O geçecek harman ayın 26 — da.  GK “GRT”  başın görevi serbest kaldı taa 2020 yıldan beeri. Büünkü günä taa kimisi vermedi danışmaklarını, ki  konkursta pay almaa . Bitki gün,  nezaman var nicä vermää dokumentleri, harman ayın 22 -si  saat 16.