Gagauziyanın yaşayannarı istemektän kaarä, ki onnarı işitsinnär, neetlenärdilär kabletmää cuvapları onnarın baş soruşuna — nicä bölä paalarlan ileri dooru yaşamaa.

Mitingın kurucuların birisi Mihail Vlah nışannadı, ani etmeer, ki insannar protest akţiyalarına çıksınnar hem kendi kahırlarını açıklasınnar. Lääzım kuvetlär dä yaşayannarın problemalarını işitsinnär hem istesinnär onnarı çözmää. Bu neetlän mitingın pay alannarı Bakannık komitetin hem Halk topluşun binanın önündä toplandılar.

Mitingta pay aldılar diil sade Komrat dolayın temsilcileri, ama Çadır hem Valkaneş dolayların yaşayannarı da.

Avtonomiyanın karıların adından söz tüttu Komrat muniţipiyasının yaşayanı. O nışannadı, ani kendi vakıdında o avtonomiyanın hakları için başka insannarlan barabar güreşti, ama şindi bu yaşayannar için yok kim düşünsün.

Mitingta pay aldı yakın 200 kişi. Ama onun kurucusu Mihail Vlah nışannadı, ani pek az genç insan çıkȇr. Onnardan baalı devletin hem avtonomiyanın gelecää.

İnsannarlan buluştu Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. O teklif etti  geçirmää  protest akţiyanın temsilcilerinnän oturuşu onun kabinetında da  taa derindän açıklamaa soruşları, angıları insannarı dalgalandırȇrlar. Buluşmak başkannan geçti kapalı formatta.