Olayların belli edilmesini, sırasını, musaafirleri teklif edilmesi hem başka yortuyu hazırlamaklan baalı soruşlar bakıldı Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitet geçmiş toplantıda. Açıklamalar İrina Karamanın materialında.

Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitetin oturuşunda   GHT deputatları, türlü kurumnarın temsicileri, angıların arasında GRT CK öndercisi da, pay aldılar.Onnar plana koydular yortuya hazırlanmakları. Nelär bekleer harman ayın 19-da avtonomiyanın yaşayannarını hem musaafirlerini, haberledi  GHT deputatı Dmitriy Manastırlı.

DMİTRİY MANASTIRLI, GHT deputatı: «Bu yortulu gün bizä deyni faydalı.Bu yortu bizdä geçecek pek meraklı.Orada toplanaceklar hepsi aksakallar, angıları, sayȇrım ani bizä nicä kahraman, legenda. Bu yortu bizi getirecek bu günnerä, istoriyaya, nezaman bizim avtonomiyä duudu,kalktı ayä. Sayȇrım, ani yortu olacek pek önemli».

Musaafirlerä hazırlȇȇrlar göstermää  Stepan Topalın adına muzeyindä ekspoziţiyayı, angısında toplu onun rubaları hem türlü işleri.

DMİTRİY MANASTIRLI, GHT deputatı: «Kulminaţiyä olacek, ani S.Topalın adına muzeyda açılacek içer,neredä toplu onun kendili rubaları.Hem dä çok sportiv yaraşmakları olacek».

Yortulu programa bitecek salütlan. Onu plana koyulu taa da genişletmää, harman ayın on ikisindä geçecek orgkomitetin sıradakı oturuşu. Musaafirlerä şansora hazırlȇȇrlar teklifleri yortuya yollandırmaa.

prevyu: halktoplushu.md