«Evelki oyuncular» oyun kolektivi Komrattan «Folkfest-2022» Halklarası folklor festivalindä Çernogoriyada Gran-Pri ödülünü aldı. Festivalä katalmısı için kolektivin artistleri GRT CK sabaalenki “Eni Gün” programasında annadȇrlar.

15 halkın arasından Halklararsı folklor «FOLKFEST-2022» festivalindä Gran-Pri ödülünü «Evelki oyuncular» oyun kolektivi Gagauziyadan aldı. Yarışmak oluşu orak (iyül) 24-25 Çernogoriyanın Bar kasabasında geçti. Oyuncular kendi programasınnan gittilär.

İLYA MİNÇOGLO, «Evelki oyuncular» kollektivin başı: «Festivaldä iki gagauz hem bir gagauz-moldovan oyunnarını gösterdik.  Ödülü allele biziyaşlarımız hem giimnerimiz için verdilär. Herbir oyuna millet rubalarını diiştirdik, başkaları birär giimnän çıktılar. Bizi sevdilär».

«Evelki oyuncular» oyun kolektivin artisti Georgiy Çoban Moldovada halkaların kulturası için oyunnarda annadȇr hem bunu büük havezlän yapȇr. İkinci nomer, angısını kolektiv gösterdi, «Dostluk» oyunuydu.

GEORGİY ÇOBAN, «Evelki oyuncular» kollektivin oyuncusu: «Biz Moldovada yaşȇȇrız. Aşırıya gittiynän göstermemää kendi devletin milletlerin kulturalarını dooru olmayacek. Bizim topraamızda ruslar, moldovannar, bulgarlar, biz-gagauzlar yaşȇȇrız-bizim bir kulturamız var».

«Hederlez» ilkyaz oyunu «Evelki oyuncuların» son gösterimi oldu.

MARİANA NAÇOGLO, «Evelki oyuncular» kollektivin oyuncusu: «Bizi gözäl karşıladılar, palma düüdülär. Yaklaşıp patredä istärdilär çıkmaa. Biz başka kulturaları göräbildik hem kendi kulturamızı gösterdik».

«FOLKFEST-2022» festivali – käämil kolaylık pay alan devletlerinä kendi milletliini kultura aşırı göstermää oyunnarda hem türkülerdä.