Avtonomiyanın investiţiya potenţialın tutturması – erli kuvetlerin önemli prioritetların biri. Neetlän biznesı ilerletmää Gagauziyanın biznes tutturmak fondundan kimi subsidiyalar verilecek. 5 yılın süresindä yakın 2 milion 400 bin ley Çadır muniţipiyasının kompaniyası kabledecek, angısı 70 iş eri açtı.

Gagauziyanın en büük kompaniyaların biri 2016 yıldan üzüm çekerdeendän oloyun hazırlanmasınnan zanaatlanȇr. Kabledilmiş malını Evropadakı panerlerinä yollȇȇr. Kurum tehnika infrastrukturanın, transportun hem işin koşulların modernizaţiyasından sora başladı bu işi yapmaa. En önemli, ani eni iş erleri açıldı bakmayarak pandemiya vakıdına. Peydalandı lääzımnık eni alış-veriş erlerini bulmaa. Kurumun başı Valentina Uzun nışannadı, ani ileri Kitay devletinnän işlärdilär, panerlerin kapanmasından sora, Evropa Birliinä geçtilär.

VALENTİNA UZUN,biznes saabisi: «Biz Kitay devletin panayırını kaybettik, lääzım oldu Evropadakı panayırına geçelim. İkinci, pandemiyadan da baalıydı, ani panerleri diiştirdik. Bakmayarak bişeyä çıkışları kazandık».

Gagauziyanın biznes tutturmak fondundan kurum 5 yılın içindä yakın 2 milion 400 bin ley kabletti. En ilk 45 iş eri açıldı, bundan kaarä taa 24 uzman kuruma çalışmaa alındı.

NATALYA ÇUVALSKAYA, Gagauziya  ekonomika hem turizma bakanı: «Annaşmanın en önemli bölümü diil iş erlerin azaltması, ama onnarın zeedelenmesi. 2021 yılda işçilerin kazanç parası 6313 ley kurardı».

Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani bu takım proektleri tutturmaa lääzım. Onnar tehnologiya bölümündä biznesın götürmesinin örnää.

İRİNA VLAH, Gagauziya  Başkanı: «Kuvetlär  en ilk lääzım desteklesinnär onnarı kim duudu burada, angılarında ii bilgilär hem becermeklär biznesın götürmesindä, iş erlerin açılmasında hem vergilerin ödemesindän fayda erli büceda var».

Kurum üzüm çekerdesindün oloyunu Franţiya hem Almaniya devletlerinä yollȇȇr. O Çadır kasabasında bulunȇr.