Gelecek kış zamanı olacek zor insannara deyni. Çünkü  paalar gaza büyer, da yaşayannar kahırlanȇrlar zerä bilmeerlär neylän yısınaceklar.