Bakmadan ona, ani bitki bir kaç afta paalar petrol mallarına iisilerlär Moldova devletindä, hep okadar onnar sevindirmerlär şoförları. Hep bu vakıt ȇnergetika uurunda  Millet agentstvosu haberledi eni paalar için petrol mallarına, benzinın bir kilası iisildi 11 bana. Temayı ilerleder Polina Barbova.

Ȇnergetika uurunda Millet agentstvosu haberledi petrol malalrın eni paalarını Moldova devletindä. Harman ayın 4 – dä benzinın paası  iisildi 11 bana, da eder 27 ley, 61 ban bir kilası için. Nicä nışannadı Komrat kasabasının petrol malların stanţiyasının öndercisi İvan Kara petrol malların defiţıtı duyülmȇr.

Ȇkonomika ȇkspertı Viktor Parlikov haberledi,  ani petrol malların paaları çekilerlär halklaraarası kotirovkalardan petrol mallarına hem da valüta kursunnan.

VİKTOR PARLİKOV, ȇkonomika ȇkspertı: «Hepsi paalrın diişilmekleri petrol stanţiyalarda baalı halklaraarası kotirovkalardan petrol mallarına hem da valüta kursunnan. Şindiki zaman kotirovka indi aşaa. Ley bakarak dollara kaavileşti. Herlim paalar halklaraarası panayırında üüselärsaydı, o zaman bu paalar belli edileceklär bizim da petrol stanţiyalarda».

Büünkü günnär yok panika insannarın aralarında, angıları baalı petrol malların defiţıtınnan. Şoförlar kendi sıralarında pek kahırlanȇrlar paalarlan petrol mallarına, deecez ko ani iisilerlär da.

«Bölä gidärsaydı, bu islää  bän sayerım. Ama ko iisilsin taa o paalaradan, angısından çekettilär petrol mallalrı paalılanmaa, deecez, açän edärdi benzinın bir kilası 18 ley. Biz lääzım esaba alalım, ani bu hererdä – Evropada da, diil  çöktan Moskvadan döndüm, orada da hep  üüsek paalar».

Energetika uurunda Millet agentstvosu nışannadı, ani gözleder durumu, da barabar başka bölümnärlän kableder lääzımnı ölçüleri, ki Moldova devleti kalmasın  petrol mallarsız.