Komrat “Lion ” klubun  beş güreşçisi karışık güreş soylarında  çekettilär pay almaa professional uurunda yarışmaklarda.  Pay almaa deyni ölä yarışmaklarda çocuklar  barabar trenerınnan  gittilär Taylanda, neredä üüsek uurda geçirdilär kendi ilk sparinglerini. Çocuklar bulunaceklar orada  ceviz ayın çeketmesinädan.

Kaldırmaa deyni kendi profesional uurunu hem ustalıını sportçular lääzım diil sade her gün hazırlansınnar zalda kendi  klubundan çocuklarlan, ama gitsinnär aşırı devletlerä da buluşup başka kaavi  sportçularlan  geçirsinnärr sınışları.  Komrattakı “Lion” klubun sportçuları  bulunȇrlar Taylandta, neredä pay alȇrlar professional güreşlerdä.

ȆDUARD KÖSÄ, “Lion” klubun trenerı: “İki sportçumuz hazırlanȇrlar pay almaa professional düüşlerdä. Bu Aleksandr Romanov, onda harman ayın  20 dä geçecek güreş kaavi  konkurentlan Martin Tiburaylan. Hazırlanȇr taa bir sportçu, angısında  25 düüş en kaavi konkurentlan”.

Klubun üç sportçusu Egor Vlahın, Födor Kazanjının  hem Andrey Avramovun oldu debütları  professional uurunda. Gelän güreşleri geçireceklär Harman ayın 10-da.  “Şindi  hazırlanȇrız burada klubta, pek ii trenerlar, hepsiciini beneriz”, urguladı trener.

ȆDUARD KÖSÄ, “Lion” klubun trenerı: “Kazanjı Födor hem Avramov Andrey şindän pay alȇrlar profi uurunda. Onnar  ilerdän tatardılar kendi konkurentlarını Taylanttan, ikisi da ilk rauntta hızlı taradalar. Şindi gelecek düüşleri bu ayın onunda kaavi Tayland  konkurentlarınnan. Diyȇrlar kendilerini ii, yaraları yok, çünkü Muay tay bu pek kızgın sport”.

Nicä urguladı trener, onnar geldilär bu yarışmaklara ki almaa eni becermekleri, ki bizim devlettä 18 yaşınadan  brakmȇȇrlar profesional sportlan zanaatlanmaa. Burada  brakılȇr  6 yaşından. Çocuklar duyȇrlar kendilerini ii, geçirerlär sınışları iki keret gündä.  Dinnemäk güünerindä  çocukları gezdirerlär türlü kultur erlerinä hem  başka meraklı oluşlarda pay alȇrlar, urguladı trener.