Bakalavra ȇkzamennerin çıkışlarına görä, Gagauziyanın en ii başarannarını belli ettilär. Yortulu oluş Коmratta geçti. Ödülleri kablettilär 50 kızdan hem çocuktan zeedä. BАК — 2022  sesiyasının çıkışlarına görä 9 hem 10 notasına hepsi ȇkzamenneri dört başaran verdi. Onar da «Altın» medaliyi üürenmäk için kablettilär, gümüşü — 49 başaran. Ödülleri tamannadı premiyalar: 30.000 ley altın için hem 15.000 gümüş için. Ödüllendi 16 üüredici dä.

Kendi geleceeni başarannarın çoyu artık seçtilär. Kimileri mediţinayı, kimileri tehnik universitetini, KDU hem Rusiyanın universitetlerini. Yana Mitioglo Valkaneşin A.Doljnenko adına liţeyindän bu yılın başaranı, söledi, ani mediţina institidina girdi üürenmää.

YANA MİTİOGLO,  Valkaneş A.Doljnenko adına liţeyin başaranı: «Ȇkzamennerä üürenmenin sırasında lääzım hazırlanmaa, cuvaplı hem esaplı hem korkmamaa, ani nesä unudacan».

Kongaz Suleyman Demirel adınaMoldo-türk liţeyin başaranı Stepan Yularji Moldovanın tehnika universitetinä girdi üürenmää.

STEPAN YULARJİ, Kongaz S. Demirel adına Moldo-türk liţeyin başaranı: «Bakalavra ȇkzamennerini başarlı verdim, sınışlar zordular. Bu yıl programalar diiştilär, ama yapabildik onnarı. Bizim liţeyin başarannarı islää verdilär».

Üürenmenin başarlı çıkışları-hergünkü hem yılların büük zaameti, söledi Gagauziyanın Genel üüretim bakannıın başı Natalya Kristeva. Te bunun için avtonomiyanın kuvetleri kararladılar gagauz liţeyistlerini-başarannarını.

NATALYA KRISTEVA, Gagauziyanın Üüretim bakanı: «Gözäl bir yortu avtonomiyamızda. O baaşlanılȇr onnara, kim gururlu liţeyi başardı, kim islää ȇkzamenneri verdi da kendi üüretmäk okulun hodulluu oldu. İsteerim bu gün çok vakıt aklınızda taa kalsın».

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah başarannarı üüsek notalarlan kutladı hem çizgiledi, ani avtonomiyanın zoru var doktorlarda, üüredicilerdä hem injinerlarda.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Hodulluu canımda bu gün duyȇrım hem mayıl olȇrım sizä, çünkü büün biz en başarlı başarannarı kutlȇȇrız. Siz çalışkansınız, talantlıysınız hem neetliysiniz. Siz – üürenmäk güreşindä bizim çempionnarsınız».

Ödüllendi 16 üüredici da, kimin terbiedilenneri üüsek başarları gösterdilär.

En ii başarannarı kutlamak artık adetli yortu oldu. Bu yılın bakalavra ȇkzamennarın çıkışlarına görä 489 başaranından – 453 kandidat verdi. Bütün Moldovada 35 kandidat ȇkzamen sesiyasını verämedi.